Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA) in cooperation with University of Latvia, partners in Lithuania and Estonia, and with financial support from Microsoft Philanthropies program, is implementing Baltic Digital Skills Development Program.

 

The project offers free training courses in English, Latvian and Lithuanian on various ICT topics. People in the Baltic States can learn how to use the business and data analysis in training series Business and Data Analysis, how to develop programs and apps for desktop and mobile phones in courses Low-code/No-code platform fundamentals, the basics of Python programming, and how to work with a Microsoft 365 account. All these courses will help to simplify and automate business and day-to-day processes, and save employee’s time.

Mida pakume Baltimaade Virtuaalpraktikatel osalejatele?

 • Kõigil Eesti, Leedu ja Läti elanikel on võimalus tasuta oma digioskusi täiendada
 • Osalege kursus(te)l eemalt, mitte ainult veebis, vaid ka teile sobival ajal videosalvestatud loenguid kasutades
 • Pärast lõpueksamite sooritamist saate rahvusvahelise tunnistuse
 • Osalege ühe kuu jooksul pärast lõpueksamite sooritamist virtuaalsel praktikal Balti regiooni ühes edukamas ettevõttes
 • Suurendage individuaalset konkurentsivõimet kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul

Inglis- ja eestikeelsed teoreetilised kursused erinevatel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teemadel nagu äriandmete analüüs, programmide ja rakenduste arendamine arvutitele ja mobiiltelefonidele, Pythoni programmeerimiskeele alused ja Microsoft 365 kasutamine. Koolitusmaterjalid on inglise keeles.

There are no upcoming events at this time

Ko mēs piedāvājam programmas “Virtuālās prakses Baltijā” dalībniekiem?

 • Bez maksas pilnveidot savas digitālās zināšanas  ikvienam interesentam no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
 • Apgūt mācību kursu(s) attālināti ne vien tiešsaistē, bet arī ar lekciju videoierakstiem sev ērtā laikā
 • Iegūt zināšanu apliecinājuma sertifikātu pēc kursu apguves gala eksāmenu nokārtošanas
 • Piedalīties virtuālā praksē kādā no Baltijas reģiona sekmīgākajiem uzņēmumiem mēneša garumā pēc kursu apguves gala eksāmenu nokārtošanas
 • Paaugstināt individuālo konkurētspēju kursu absolventiem vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

Programmas ietvaros interesentiem ir pieejami mācību kursi angļu un latviešu valodā par dažādām informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tēmām. Baltijas valstu iedzīvotājiem attālinātos tiešsaistes un lekciju videoierakstu kursos tiek piedāvāts apgūt iemaņas darbā ar biznesa datu analīzi apmācību ciklā Business and Data Analysis, veidot programmas un aplikācijas datoriem un mobilajiem tālruņiem Low-code/No-code kursos, kā arī apgūt Python programmēšanas pamatus un administrēt Microsoft 365 kontu. Mācību materiāli izstrādāti angļu valodā.

There are no upcoming events at this time

Ką siūlome Virtuali praktika Baltijos šalyse dalyviams?

 • Galimybę visiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojams nemokamai patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.
 • Patogų būdą mokytis – kursuose galima dalyvauti ne tik nuotoliniu būdu, bet ir peržiūrint
  paskaitų vaizdo įrašus bet kuriuo patogiu laiku.
 • Suteikiame sertifikatą baigiamuosius egzaminus išlaikiusiems dalyviams.
 • Išlaikiusiems egzaminus – galimybę dalyvauti virtualioje praktikoje sėkmingiausiai dirbančiose
  Baltijos šalių įmonėse.
 • Didinti asmeninį konkurencingumą vietos ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Teorinius kursus anglų ir lietuvių kalbomis įvairiomis informacinių ir komunikacijų technologijų
temomis, pavyzdžiui, verslo duomenų analizės, programų ir taikomųjų programų kompiuteriams
ir mobiliesiems telefonams kūrimo, programavimo kalbos „Python“ pradmenų ir „Microsoft
365“ naudojimo. Mokymų medžiaga yra anglų kalba.

Verslas ir duomenys (LT)

Kursas prieinamas savarankiškam mokymuisi. Šio […]

Find out more

The Baltic Virtual Internships is a unique opportunity to virtually learn digital skills. All lectures are recorded, allowing you to watch them any time or start the program later. On top of that, after finishing the theory everyone has a chance to be a part of a virtual internship, during which participants can use their new skills in a work environment. This experience will, later on, help them to apply for demanding positions, and ensure individual competitiveness in the domestic and international labour market. Internships will be taking place remotely (virtually).

 

Initiative “Virtual Internships in the Baltic’s” is implemented by Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA) in cooperation with the University of Latvia and with financial support from Microsoft Philanthropies program.

 

Our aim is to provide the necessary tools and possibilities to develop the digital skills of inhabitants of all three Baltic States. We will not only provide training courses but also offer the opportunity of internships to apply new skills in practice – either in different companies and organizations all around the Baltic States, or in upskilling after the courses, where those who have passed the exam will be able to raise their qualification, doing interesting and practical tasks according to methodology developed in cooperation with IT industry stakeholders.

 

Participants will be given the opportunity to learn business and data analysis, development of apps and virtual assistants, learn to use Python, as well as wide possibilities of Microsoft 365 account. At the end of courses, participants will have acquired skills to work with a large amount of data, make data visualizations, develop programs that can be used in a business environment, and etc.

 

At the end of the courses, participants will have the opportunity to apply those skills in practice in a real work environment, by using the learning-by-doing approach.

 

LIKTA has already received positive feedback about this project in the past, and is happy that people, who are interested in developing their digital skills, can keep using an opportunity not only to update their knowledge but also to upskills their knowledge in virtual internships.

 

Initiative started on the 17th of June, 2021, and will last till December 30th, 2022.

Karlis Kivlenieks

Low-code/No-code

Low-code/No-code is led by Karlis Kivlenieks, who is one of the founders of the “Baltic No-Coders” community. Karlis also works in the University of Latvia Busines incubator and is well acquainted with the innovation industry. His work in different projects and participation in the On Deck No-Code fellowship has let him test a variety of no-code tools and create applications and process automation for internal and external business use, as well as to test new business ideas.
This course will provide practical skills and examples from the Baltic no-coders community.

Margus Sakk

MS Excel and business analysis using Power-BI

Margus has more than 20 years of experience in training adults. He is an expert in MS Office software. The main training topics have been table processing in MS Excel and business analysis using Power-BI. In addition, trainings have been conducted on describing process diagrams, organization of work, and creating Access databases and Excel macros with Visual Basic.
Clients have singled out Margus’s competence, commitment and engagingness as a trainer.

Deivids Tenis

Business and Data Analysis

Business and Data Analysis is lead by David Tenis. David is data enthusiast who is head of Logistics department in Latvian startup Velosock and who leverages benefits of PowerBI in his everyday work. Expect this course to be full of practical examples and gain knowledge that you can surely apply in your day-to-day work.

Ints Meijers

Python programming

Python programming introductory course is led by Ints Meijers who has extensive experience of delivering training and uses Python to solve daily tasks. This course will take you through basics of programming with Python. You will gain understanding necessary for further studies and will be able to pick a task and solve it with confidence. Live demonstrations and home assignments will provide you with practice and lead to better understanding of theory.

Normunds Upenieks

Microsoft 365 administration

Normunds Upenieks is a lecturer at the BDA (Baltic Computer Academy), the largest IT training center in the Baltics. As a Microsoft Certified Trainer (MCT), Normunds has been running courses on Microsoft IT solutions (Windows Server and Client, System Center, Azure, Microsoft 365) for 20 years. He has practical experience in planning, implementing and administering on-premises and cloud infrastructure.

Gunnar Peipman

Experienced software developer and active .NET community member

Gunnar is an experienced software developer and active .NET community member from Tallinn, Estonia. Gunnar has grown up with coding and has worked on different Microsoft platforms and technologies right from primary school. Having seen technologies coming, going and evolving Gunnar has a deep understanding of Microsoft technologies.

Gunnar is an active member of Microsoft communities. Blogging, forums, community evenings, conferences, beer-house talks with other developers – this is part of Gunnar’s everyday life. Due to active participation in technical communities, Gunnar is honoured as a Microsoft Most Valuable Professional since October 2008.

Virtual internship is an option offered to participants who have passed the course exam.

During a virtual internship, the intern applies the knowledge acquired during the theoretical course to a challenge set by the company/organization (internship provider/industry stakeholder).

 

Advantages

 

For the employer:

– Real added value for the company – the intern will help you to structure and prepare visually appealing reports, develop a necessary app, automate the flow of documents in the company, etc.

– The opportunity to select the most suitable intern for your company’s needs.

– Knowledgeable interns who knows that a virtual internship can be a stepping stone to a job in the technology sector.

– A fully developed internship module and guidelines with recommended internship tasks.

 

For the intern:

– Opportunity to put into practice the knowledge acquired in the courses and to consolidate skills through a “learning by doing” approach.

– Increased understanding of the needs of modern companies, their potential and development directions.

– Trying out a new industry and qualification and, who knows, maybe even getting a job offer in the technology sector.

 

Our vision

The internship, including individual work, will last no more than 32 hours (within 1 month). The employer provides a responsible person from the company who will contact the intern once a week via MS Teams, Zoom, or other platform., explain the internship and answer any unclear questions. For further guidance on the internship process, sample internship assignments and information on the skills acquired during the course, please see the documents attached below.

Internship opportunity is provided to everybody – LIKTA in cooperation with IT industry stakeholders has developed internship methodology with modern and up-to-date tasks and provides upskilling that is lead by a professional mentor.

Registration for internships

Both interns and companies/organizations can register on the platform www.applyforinternships.eu. Internship providers should provide information about the provisional tasks for intern, however interns should mention their ambitions in internship. The platform ensures automatic matching between interns and employers and, in case of common interest, mutual communication.

Baiba

I hope that many people will take the provided opportunity to learn data analysis with Power BI and like me will gain confidence in their talents and competence. This opportunity has to be taken. The more knowledgeable we are, the higher will be the living standard both for ourselves, and other residents of the country.
And don’t worry that the courses take place in a foreign language, because when the key terminology is acquired, the most difficult part will already be behind, and at the end of the course you will have laid a solid foundation for your career in the future's most perspective profession
Ieva

One of the most rewarding experiences in the course and the internship was the realisation that even without any prior background in data analysis or Microsoft Power BI it is possible to follow webinars and subsequently take part in the internship. I also enjoyed greatly a teamwork and the outcomes we achieved in the internship.

I would very much recommend the LIKTA Business and Data Analysis course followed by a virtual internship as both of them are excellent sources of well-structured and presented information on Microsoft Power BI and its practical application. It also helps a lot that the lecturers of the courses – Adas Keserauskas and Deivids Tenis (Deivids was also a mentor at the internship) were extremely professional, knowledgeable, and patient in delivering the subject and leading their students towards a better understanding of Power BI.
Māris

In the courses, I learned to process information and adapt it for analysis, using power query. I also learned to create a presentation with data analysis from the obtained information, which can be used by the company management in decision-making.

A virtual internship in data analytics with Microsoft Power BI helped me to apply the newly acquired knowledge in practice and take the first steps in a possible real-life data analysis situation.
Maris

Low code/no code applications have a big future, as in that way practically all companies and employees can take benefit of it, not only professional code writers. It is wonderful to build an app and see how technology solves your problems in a faster way.