Privātuma politika

Vietnes uzturētājs un pārzinis (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)) aizsargā un rūpējas par šīs interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā vietnes uzturētājs apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat tīmekļvietni mana.latvija.lv un macibas.mana.latvija.lv.

Izmantojot sniegtos interneta pakalpojumus vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu informatīvos un mācību pakalpojumus Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) projektā “Virtuālās prakses Baltijā”.

IDENTIFICĒJĀMĀS INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA

Vietnes uzturētājs var izmantot Jūsu personas datus, lai:

  • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot interneta vietņu pieejamos pakalpojumus;
  • Novērtētu interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu, un lai saprastu pārlūkošanas paradumus;
  • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kas tiek izmantoti mācību procesā, vai lai informētu jūs par jaunumiem, kuriem Jūs esat pieteicies;
  • Atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
  • Novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

SĪKDATNES

Tiek izmantotas arī trešās puses sīkdatnes, bez kurām nav iespējams nodrošināt Jums tādus apstākļus, kādi nepieciešami, lai Jūs mūsu vietnē izmantotu konkrētas trešās puses funkcionālās iespējas. Ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo interneta vietni, vietnes uzturētāju serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu. Šo informāciju vietnes uzturētājs izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.

Iepriekš minētajam mērķim šī interneta vietne izmanto Google Analytics, Google, Inc. („Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu, līdz ar to sīkdatņu ģenerētā informācija (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur glabāsies.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt. Ja tomēr vēlaties tās noraidīt, šo varat izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šīs sīkdatnes identificē tikai Jūsu ierīci, taču neizpauž Jūsu identitāti. Šajās sīkdatnēs tiek uzglabāta tikai tā informācija, kuru nav iespējams atsevišķi identificēt. Sīkdatnes Jūsu datorā tiks saglabātas tikmēr, kamēr beigsies to uzglabāšanas termiņš vai kamēr Jūs tās izdzēsīsiet. Ja nevēlaties, ka mēs lietotu sīkdatnes, šo funkciju Jūs jebkurā laikā varat izslēgt savā tīkla pārlūkprogrammā.

Ja nevēlaties, lai Jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažu tīmekļa vietņu funkcionalitāte var tikt zaudēta. Turklāt sīkdatņu vai to kategorijas izslēgšana neizdzēš tās no pārlūkprogrammas, Jums tas būs jāveic saviem spēkiem Jūsu pārlūkprogrammas ietvaros.

Vietnes uzturētājs neievāks citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā privātuma politikā norādītos gadījumus.

INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad vietnes uzturētājs būs saņēmis skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumdošanas prasībām.

INFORMĀCIJAS LABOŠANA / ATJAUNINĀŠANA

Ja Jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, sazinieties ar mums, izmantojot vietnē mana.latvija.lv norādīto kontaktinformāciju.

DROŠĪBA

Vietnes uzturētājs cenšas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī interneta vietne ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē mana.latvija.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.